Hela Samtal

Välkommen till Hela samtal med holistisk inriktning. Holistisk inriktning innebär att vi tillsammans utgår från det du önskar prata om men söker svar i helheten. Samtalen kan alltså innebära att vi berör tankar, känslor, relationer och den fysiska hälsan.

Har du friskvårdspeng från ditt arbete går det bra att använda den till promenadsamtalen.

trees, path, trail-2897757.jpg

Varför samtal?

De flesta människor upplever någon gång en känsla av ett inre skav eller irritation i sina tankar och känslor. Det kan visa sig i svårigheter i relationerna, oro eller ångest eller en upplevelse av att vara begränsad. Har du kanske gjort försök till förändring men hamnar på samma ruta igen. Då kan det vara dags att satsa på förändringar som håller längre. Förändringar som kan ta tid men som också kan göra stor skillnad.

Jag kan ge dig nya infallsvinklar, förklara samband, kartlägga situationer och upplevelser eller bara lyssna och vara ett stöd. Det är lättare att må bra om både kroppen, tankarna, känslorna och relationerna är i balans. Därför pratar jag gärna om aktivitets och energinivå, motion och relationen till mat och sömn med de jag träffar. 


Vad erbjuder jag?

Jag har genom åren lärt mig att det inte endast är två stolar mitt emot varandra i ett slutet rum som ger bästa förutsättning till samtal. I nuläget erbjuder jag digitala samtal eller så kallade promenadsamtal. Vi inleder alltid med ett digitalt samtal. Samtalen kan ha olika inriktning, här är några exempel.

Kartläggning: Mående, socialsituation, relationer, upplevd problematik 

Avlastningssamtal: Lyssnande, tröstande, hoppingivande 

Förändringssamtal: Motivation, målsättning, planering, styrkor, fallgropar, stöd   

Målgrupp:
Jag erbjuder samtal för vuxna enskilt, par, familjer, barn/ungdom.


Vem är jag?

Jag heter Helena Isaksson och är jag är utbildad socionom och samtalsterapeut. Jag har arbetat inom, socialtjänsten, kriminalvården, grundskola och psykiatri (som kurator).

Jag har flera påbyggnadsutbildningar bland annat inom Mi, föräldrautbildning och grundläggande psykoterapiutbildning inom familjeterapi.  Jag har arbetat mycket med föräldrastöd i olika former och haft många barn i samtal. Jag har även erfarenhet av att arbeta med personer med ångestproblematik, depression och utmattning.  

Jag är förälder, hustru och livsnjutare. Jag tycker om att röra på mig, helst i skogen och gärna ensam med musik i lurarna. Med så många andra delar jag ett djurintresse och i nuläget är det katter och hästar som finns närmast.

Naturen

Vi människor behöver naturen och mår bättre när vi tillbringar tid i den. Det finns både forskning och fantastiska berättelser om hur vistelser och rörelse i naturen hjälper till att läka sår och skav men också att skapa välbefinnande och ro. I vårt stressade samhälle är det extra viktigt att kunna vara i nuet och med alla sinnen uppleva det vi har runt oss. Det kan vara utmanande om man upplever mycket stress, rastlöshet och oro. I naturen är det något lättare att släppa efterhängsna tankar och känslor, lättare att öva på medveten närvaro och mindfulness.

Grunden

I alla samtal är utgångspunkten samspel. Den enda experten på dig är du. Fokus ligger i de berättelser som du delar med mig och tillsammans vrider, vänder och utmanar vi dem.

Systemisk förhållningssätt:

Det systemiska förhållningssättet utgår från att vi människor ”blir till” i våra relationer och i våra olika system. Det innebär att i samtal inkluderar vi personer och situationer oavsett om de finns med i rummet eller inte. Vi välkomnar även andra viktiga personer in i samtalet då vi tänker att helheten blir större än summan av de olika delarna.

Narrativ terapi:

Narrativ terapi är en terapiform där berättelsen står i centrum. Våra berättelser är ett sätt att förklara och förstå våra liv. Vi kan genom våra berättelser skapa förändring och problemfokuserade berättelser kan göras om till välfungerande och kompetenta livsberättelser.

Motiverande samtal (MI)

Ska något förändras behövs rörelse. Det innebär att du behöver ha en idé om vad du vill förändra och det behöver finnas motivation att vara i rörelse vilket är ett arbete. Motiverade samtal syftar till att undersöka om det finns motivation till förändring, att bibehålla motivation i en förändringsprocess eller att väcka/återuppta motivationsarbete.

Föräldrastöd

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med föräldrar och föräldraskap. Utgångspunkten ligger även i föräldrastödet i att föräldern och barnet är experter på sig. Ibland behövs ett par andra ögon och öron som tittar på situationer och funktioner, vikten i återkopplingen ligger i att lyfta det positiva och givande. Jag tänker också att föräldrar och barn gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har.

Fyll i formuläret för att kontakta mig, jag svarar normalt inom 24 timmar.